E39 Mandal Øst – Mandal By
E39 Mandal øst - Mandal by

Sikrere og raskere

Nye Veier AS skal nå planlegge og bygge ny firefelts E39 fra Døle bru til Mandalskrysset og ny tofelts fylkesvei fra Mandalkrysset til Ime. Strekningen er en del av prosjektet ny E39 fra Kristiansand til Ålgård, som gir kortere reisetid og binder regionens bo- og arbeidsmarked tettere sammen. Planlagt fartsgrense på ny E39 er 110 km/t. Viktigst for utbyggingen er likevel trafikksikkerhet. Trafikantene skal ferdes trygt på våre veier.

Med kortere reisetid og lavere reisekostnader øker nytten for trafikkantene.

Nye Veier har engasjert Hæhre Entreprenør AS til å planlegge og bygge veien. Hæhre har med seg partnerene Rambøll, Sweco, TT Anlegg og Traftec i arbeidet.

Les mer om prosjektet her

Medvirkningsportal - oppdateres 25.02.2020

Vi har etablert en medvirkningsportal. Portalen viser hvor veilinjen kommer og hvilke hensynssoner og områder som er registrert. I portalen kan du bevege deg i kartet og følge veilinjen.

Her kan du også legge inn dine innspill i høringsperioden når reguleringsplanen legges ut på offentlige høring.

Innspillene som kommer inn via portalen vil være tilgjengelige der innsender har godkjent publisering. Benytt Google Chrome for optimal funksjonalitet.

Klikk her for å komme til medvirkningsportal – Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime