E39 Mandal Øst – Mandal By
E39 Mandal øst - Mandal by

Sikrere og raskere

Nye Veier AS skal nå planlegge og bygge ny firefelts E39 fra Døle bru til Mandalskrysset og ny tofelts fylkesvei fra Mandalkrysset til Ime. Strekningen er en del av prosjektet ny E39 fra Kristiansand til Ålgård, som gir kortere reisetid og binder regionens bo- og arbeidsmarked tettere sammen. Planlagt fartsgrense på ny E39 er 110 km/t. Viktigst for utbyggingen er likevel trafikksikkerhet. Trafikantene skal ferdes trygt på våre veier.

Med kortere reisetid og lavere reisekostnader øker nytten for trafikkantene.

Nye Veier har engasjert Hæhre Entreprenør AS til å planlegge og bygge veien. Hæhre har med seg partnerene Rambøll, Sweco, TT Anlegg og Traftec i arbeidet.

Les mer om prosjektet her

Medvirkningsportal

I prosjektet E39 Mandal øst – Mandal by er det etablert en digital medvirkningsportal. Portalen viser hvor veilinjen kommer og hvilke hensynssoner og områder som er registrert. I portalen kan du bevege deg i kartet og følge veilinjen.

Forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime lå ute på offentlig ettersyn i perioden 14. mars – 25. april 2020. Innspill som kom inn i medvirkningsportalen er tilgjengelig i portalen.

Benytt Google Chrome for optimal funksjonalitet.

Klikk her for å komme til medvirkningsportal – Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime