Fredag 03.05.2019 ble planforslaget, detaljregulering for Mandal øst – Greipsland, innsendt til Mandal kommune for videre saksbehandling. Planutvalget i Mandal kommune skal behandle saken om offentlig ettersyn 15.05.2019. Dokumentene som ble sendt inn til politisk behandling kan en se under fanen Sentrale dokumenter/innsendt materiale.