Etter plan- og bygningslovens §12-10 har planutvalget i Mandal kommune, i møte 15.05.2019, besluttet å legge forslag til detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (del 1 av E39 Mandal øst – Mandal by) ut til offentlig ettersyn. 

I forbindelse med offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland inviteres det til åpen kontordag/folkemøte. Tid og sted vil annonseres i Fædrelandsvennen/Lindesnes avis og på hjemmesiden, www.e39mandalost-mandalby.no

Høringsperioden er 23.05.2019-04.07.2019