Nye Veier ønsker velkommen til folkemøte om del én av detaljreguleringsplanen E39 Mandal øst – Mandal by, som strekker seg fra Døle bru til Greipsland.   
   
Folkemøtet finner sted på Klubbscenen i Buen kulturhus tirsdag 18. juni 2019 fra kl.18.00–20.30. Adressen er Havnegata 2, 4515 Mandal.  
   
Nye Veier og Hæhre Entreprenør informerer om del én av detaljreguleringsplanen som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Del to av detaljreguleringsplanen, strekningen mellom Greipsland og Ime, er ikke en del av dette møtet. Det blir gitt informasjon fra forskjellige fagområder, og er anledning til å stille spørsmål om planen.