Fristen for offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 04.07.2019. Innen fristen er det kommet inn 10 innspill fra offentlige, 3 innspill fra lag og organisasjoner og 25 innspill fra private. Innspillene i sin helhet kan sees under fanen Sentrale dokumenter, Innspill til offentlig ettersyn. Innspillene som er kommet inn under offentlig ettersyn vil ikke bli besvart enkeltvis, men besvart i et notat som legges ved planforslaget til neste politiske behandling.