Plandokumentene for E39 Mandal øst – Greipsland er nå til sluttbehandling i Mandal kommune.

Fristen for høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 4. juli 2019. Innen fristen er det kommet inn ti innspill fra offentlige, tre innspill fra lag og organisasjoner og 25 innspill fra private. Innspillene i sin helhet kan sees under fanen «Sentrale dokumenter», «Innspill til offentlig ettersyn».

Etter at vurdering av innkomne merknader og innspill nå er foretatt, er revidert planforslag sendt over til kommunen for sluttbehandling.

Mandal kommune vil i løpet av den neste tiden behandle reguleringsplanen for endelig vedtak.