Etter varslingen i forbindelse med utvidet plangrense for strekningen Greipsland – Ime kom det inn ti innspill fra offentlige instanser og fire innspill fra grunneiere og privatpersoner. Innspillene kan sees her.