Detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland ble vedtatt 05.09.2019 av bystyre i Mandal. Vedtaket er kunngjort og det er ikke kommet inn klaget på vedtaket innen klagefristen.

Krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremlegges innen 3 år fra kunngjøringsdato.