Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime til 1. gangs behandling i Lindesnes kommune. Det kan komme endringer som følge av gjennomgang av kommunen. Prosjektets mål er at forslaget skal politisk behandles i mars 2020 og kan legges ut på høring og til offentlig ettersyn i midten av samme måned. Dokumentene som ble sendt inn til politisk behandling kan man se under fanen Regulering/Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime.