Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime

Torsdag 2. april klokken 19.00-21.00 inviterer Nye Veier sammen med Hæhre Entreprenør til et nettmøte der veiplanen fra Greipsland til Ime blir presentert.

I nettmøtet blir planen som ligger ute til offentlig ettersyn gjennomgått. Prosjektet har egen medvirkningsportal (link til medvirkningsportal). Mulighetene for å fremme innspill gjennom medvirkningsportalen blir gjennomgått i møte. Det blir også mulighet for å stille spørsmål i møtet via chat. Prosjektteamet er tilgjengelig for å svare ut spørsmål, enten i møtet eller fredag. Du oppfordres til å sende inn spørsmål på forhånd til e-post: E39mandalost@bmha.no. Frist for innsendelse er kl. 14.00 torsdag 2. april.

Klikk her for å bli med i møtet

Teknisk assistanse

Supporttelefonen er kun åpen i forkant, fra kl. 18:45 og i starten av folkemøtet, frem til kl. 20:15. Supporttelefon: 90203252

Fredag 3. april

Du kan bestille tid fredag med SMS til 992 95 410, så blir du kontaktet mellom 08.30-10.00.

Hvis ikke hyperkoblingen ovenfor fungerer så kan du prøve med å kopiere denne linken og lime inn i nettleseren:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVmMDdhM2EtOGJiOS00MDM2LWIwYTUtNmYyNjUzZDEwZjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c293d48-be0d-4adc-8f3d-e5912b2c2901%22%2c%22Oid%22%3a%228a9354f0-e990-4614-bc8a-ebe191654f6a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d