Vel gjennomført digitalt folkemøte

Torsdag 2. april 2020 gjennomførte Nye Veier og Hæhre et digitalt folkemøte der planforslaget for tilførselsveien mellom Greipsland og Ime ble presentert.  

Gikk du glipp av møtet kan du se et opptak her: link til opptak (Teams). Presentasjonen fra møtet finner du her: link til presentasjon (pdf).

Vi takker for de mange som deltok og innspill. Vi registrerte 78 deltakere og fikk inn 30 innspill underveis som ble svart ut i møte.  

Vi minner samtidig om at du kan komme med innspill til planforslaget innen 25. april 2020.