Detaljregulering for tilførselsvei Mandal del II, Greipsland – Ime, er 18. juni 2020 vedtatt av kommunestyret i Lindesnes kommune. 

Planarbeidet er dermed komplett for hele strekningen for E39 Mandal øst – Mandal by. Prosjektet består av sju kilometer ny, trafikksikker E39 med fartsgrense 110 km/t, pluss seks kilometer tilførselsvei med midtrekkverk til Ime, Mandal by. Her er fartsgrense 90 km/t. Vedtaket medfører at anleggsarbeidet kan starte på hele strekningen. 

Totalentreprenør er Hæhre, som har med seg blant annet TT Anlegg AS som samarbeidspartner. Anleggsaktiviteten startet i oktober 2019. Det er arbeid i hele planområdet til og med Greipsland. For området ved Ime/Kanten starter hogst i uke 26. Selve anleggsarbeidet her vil starte opp etter fellesferien, i uke 31.  I løpet av sommeren vil Kulturhistorisk museum starte med arkeologiske utgravninger mellom Langåsen og Sandnesheia. Dette for å klargjøre arealet for veibygging.  

Veiutbyggingen er en del av en større utbygging av ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand vest til Ålgård i Rogaland. Reisetiden fra Ime i Mandal til Fidjane i Kristiansand blir halvert fra dagens 34 minutter. Det planlegges å sette trafikk på strekningen Mandal øst – Mandal by vinteren 2021/2022. Veianlegget skal stå helt ferdig sommeren 2022.