Endring av detaljregulering Mandal øst Greipsland (Lindland)

Endring av detaljregulering

Hæhre ønsker å foreta en endring av nevnte plan. Endringen består i hovedsak av justering på veilinjen fra rundkjøring ved Lindland mot sør og fylkesvei 455 (Marnarvegen).

Innspill til endringen sendes til e39mandal@bmha.no. Frist for innspill er 20. mars 2020. Innspill til endringen merkes «Endring Lindland».

Plandokumenter

Plankart reguleringsendring.pdf

Beskrivelse reguleringsendring.pdf